Contacti amb Nosaltres: 93 357 2371 / 93.118 62 80

Polit i Envernissat de parquet

Inici » Serveis » Polit i Envernissat de parquet

polit parquetPulido enmasillado y barnizado de parquet

El parquet és un dels pocs paviments realment recuperables. Com en tots els materials, el pas del temps i el seu ús continuat acaben provocant un desgast, que en el cas d'aquests sòls, es pot solucionar.
És important, si ens decidim a polir el nostre paviment de fusta, trobar un professional de confiança i sobretot que ens ofereixi garanties. El procés de polit i envernissat, requereix una certa experiència i coneixements específics, a més de maquinària.
La capa de vernís destinada a protegir la fusta, té una vida mitjana d'uns deu-dotze anys. Abans que la superfície de la fusta quedi exposada totalment a l'exterior és recomanable iniciar un procés de restauració per recuperar el seu estat original. Això es porta a terme a través de dos processos:

Polit del parquet:

Tant en sòls nous com en vells cal polir abans de envernissar, de manera que s'eliminin els ressalts i s'obtingui una superfície plana i afinada. En els sòls vells s'han d'eliminar al mateix temps, els vernissos antics i la brutícia. El procés complet requereix un escalabornat inicial, un escatat intermedi i un polit final amb un gra més fi.

parquet massillat

Després del segon passi de vidre, s'ha d'observar si el terra de fusta té esquerdes, fissures o imperfeccions no visibles abans de polir. En aquest cas aquestes s'han de omplir amb una massilla especial.

Envernissat del parquet

El envernissat consisteix en l'aplicació d'una capa de vernís el més uniforme possible quant a gruix, brillantor, etc, sobre la superfície polida i neta de la fusta. Se solen aplicar dues o més capes de vernís poliuretà de dos components depenent de l'estat del parquet. Així mateix, les terminacions del vernís solen ser en setinat, mate o brillant.
Hi ha diferents tipus de vernís: Poliuretà i vernís a l'aigua.

El barniz poliuretano al disolvente, es el más utilizado por su relación calidad-precio. Otorga un buen acabado a nuestro suelo de madera, a un precio más económico que el barniz al agua. Sin embargo, los disolventes orgánicos volátiles que se utilizan con este barniz, tienen un característico y fuerte olor, que es algo molesto durante algunos días. Además, el secado es más lento que el del barniz al agua, pudiéndose producir algunos inconvenientes derivados de ello.

El barniz al agua es más ecológico, ya que su principal disolvente es el agua, ello hace que a parte de ser ecológico, no presente el característico y fuerte olor del barniz poliuretano. Además, dota al parquet de un color más natural y con el tiempo amarillea menos. Otra de las ventajas del barniz al agua es que seca más rápido.

Existe un tercer tipo de barniz, el barniz UV, que utiliza las radiaciones de la luz UV altamente energéticas para catalizar la reacción de enlace químico entre las moléculas de barniz. El uso de este tipo de barnices en la restauración de suelos no es todavía muy habitual debido a su elevado precio, pero si que está bastante extendido su uso en los procesos de fabricación industrial de pavimentos de madera barnizados en fábrica, ya que una de sus principales ventajas es que su secado es muchísimo más rápido que el cualquier otro tipo de barniz, lo que supone una evidente ventaja para los procesos de fabricación en serie.

A més el vernís UV, posseeix un excel·lent filtre solar, i bona resistència a les agressions químiques.