ELS NOSTRES PRODUCTES

Inici » ELS NOSTRES PRODUCTES

En aquesta secció trobarà una àmplia descripció de les característiques de cada tipus de parquet, de gran utilitat a l'hora de començar a decidir-se per un o altre tipus de paviment.

Tipos de parquet y tarimas

PARQUET FLOTANT DE FUSTA / MULTICAPA Parquet sintètic / LAMINAT PARQUET ENCOLAT o Lamparquet TARIMA MASSISSA
Preu Mitjà, depenent del tipus de fusta Econòmic Mitjà-alt, depenent del tipus de fusta Alt, depenent del tipus de fusta
Composició Capa vista de fusta noble generalment d'entre 3 i 5 mm sobre tauler d'un altre tipus de material més econòmic (contraxapat, fenòlic ...) Tablero MDF + "foto decorativa imitando parquet" + overlay o capa de uso Llistons de fusta massissa de 10 a 15 mm. de gruix i format petit Taulers grans de fusta massissa d'entre 18 i 22 mm. de gruix
Acabat De fàbrica, però amb possibilitat de modificar-a polir: Tenyit, oliat, carbonitzat, fumat, envernissat brillant, mat, setinat, etc. De fàbrica sense possibilitat de modificació In situ, ja que cal polir i envernissar a col·locar i amb possibilitat de modificar en cada polit: tenyit, oliat, envernissat brillant, mat, setinat, etc. In situ, ja que cal polir i envernissar a col·locar i amb possibilitat de modificar en cada polit: tenyit, oliat, envernissat brillant, mat, setinat, etc.
Restauració Aquesta es pot restaurar, piliendo un nombre determinat de vegades fins que esgotem la cara noble (generalment 2-3 polits) Sense possibilitat de restauració Aquesta es pot restaurar. Admet més polits que el parquet flotant especialment si està col·locat sobre una solera en bones condicions Aquesta es pot restaurar, admet més polits que el parquet flotant
Manteniment Neteja amb vinagre diluït en aigua o jabores neutres. Polit cada 10-20 any depenent de l'ús Requereix poc manteniment i amb prou feines es ratlla Neteja amb vinagre diluït en aigua o sabons neutres. Polit cada 10-20 anys depenent de l'ús. Neteja amb vinagre diluït en aigua o sabons neutres. Polit cada 10-20 anys depenent de l'ús.
Col·locació Flotant, sobre làmina aïllant Flotant, sobre làmina aïllant Enganxat a la solera amb cola Clavat sobre llistons de fusta
Avantatges • Estètica de fusta natural a preu mitjà • Instal·lació senzilla • Acabat de fàbrica • Possibilitat de Restauració • Econòmic • Fàcil manteniment • Instal·lació senzilla • Estètica de fusta natural a preu mitjà • Molt durador • Possibilitat d'aplicar diferents acabats • Possibilitat de Restauració • Estètica de fusta natural a preu mitjà • Molt durador • Molt estable • Possibilitat de Restauració
Veure més Veure més Veure més Veure més